דיני עבודה

מחלקת דיני העבודה במשרדנו מספקת ייעוץ משפטי וייצוג לעובדים ומעבידים.

 

המחלקה עוסקת בין היתר בנושאי  פיצוי פיטורין , הזכויות המגיעות בהפסקת עבודה, חוק הגנת השכר ,ניסוח הסכמי עבודה אישיים והסכמים קיבוציים, ניהול מו"מ עם נציגי עובדים ועובדים וניהול וייצוג בבית הדין לעבודה בסכסוכים בין עובד ומעביד  .