דיני עבודה

מחלקת דיני העבודה במשרדנו מספקת ייעוץ משפטי וייצוג לעובדים ומעבידים.

 

המחלקה עוסקת בין היתר בנושאי  פיצוי פיטורין , הזכויות המגיעות בהפסקת עבודה, חוק הגנת השכר ,ניסוח הסכמי עבודה אישיים והסכמים קיבוציים, ניהול מו"מ עם נציגי עובדים ועובדים וניהול וייצוג בבית הדין לעבודה בסכסוכים בין עובד ומעביד  .

יגאל אלון 55 תל אביב, 6789115,   טל: 03-6040409 פקס 03-6040409                 

 

Yigal Alon Street 55, Tel Aviv Israel , 6789115 Tel: 972-3-6040409 Fax: 972-3-6040509