דיני מקרקעין

משרדינו עוסק בכל תחומי הנדל"ן ומעניק שירותים משפטיים מגוונים, הן ללקוחות פרטיים והן לקבלנים ובעסקאות והליכים השונים, ובכלל זה הליכים הקשורים עם קבלת האישורים וההיתרים הנדרשים מאת גופים, מוסדות, רשויות,  שלטונות המס, חברות משכנות וגופים פיננסיים רלוונטיים, כגון:

ייצוג בפני ועדות התכנון והבניה, מנהל מקרקעי ישראל, לשכת רישום המקרקעין (טאבו), בנקים למשכנתאות וכיוצ"ב.

 

בנוסף מעניק משרדנו ליווי, ייעוץ וייצוג של מוכרים ורוכשים של נכסי נדל"ן, לרבות ניסוח ועריכת התקשרויות חוזיות, הסכמי מכר והסכמי שכירות והסכמי קומבינציה שונים, בנוגע למכירתם או רכישתם של קרקעות, מגרשים, דירות, בתים פרטיים, משקים חקלאיים, נכסים, נכסים מניבים, בתי עסק וחנויות, וטיפול בהעברת זכויות ורישומן, טיפול ברישום ותיקון רישום של בית משותף בפנקס הבתים המשותפים, ייצוג קבלנים, ועדי בתים וגופים שונים בפרוייקטים.