עו"ד איתי כרמון - רשלנות מקצועית של עורכי דין

ייעוץ וייצוג לעורכי דין וכנגד עורכי דין
ברשלנות מקצועית  
טל: 03-6040409  
 

      רשלנות מקצועית של עורכי דין   

 

רשלנות מקצועית של עורכי  דין

 

משרדנו עוסק בליטיגציה אזרחית ומסחרית, ומייצג לקוחות אשר ניזוקו עקב רשלנות מקצועית של עורכי דין.

כמו כן מייצג משרדנו עורכי דין אשר אינם מכוסים ע"י ביטוח אחריות מקצועית, בין אם בשל היעדר פוליסה ובין אם בשל התנערות חברת הביטוח מהם ומעניינם. בייצוג עורכי דין המתמודדים עם תביעת רשלנות מקצועית אנו ערים לרגישות המיוחדת של העניין עבור עורכי דין ומקפידים לנהל את עניינם בהתאם. לנוכח ניסיון העבר, חברות ביטוח המבטחות עורכי דין בביטוח אחריות מקצועית יעדיפו לא פעם להתנער מעורך הדין המבוטח. אנו ממליצים לעורך דין המזהה סימנים ראשונים לפיהם חברת הביטוח מתעתדת לדחות או להגביל את הכיסוי הביטוחי ליצור קשר עם משרדנו באופן מיידי. בין הסימנים הראשונים ניתן למצוא ריבוי שאלות שאינן רלוונטיות באופן ישיר למקרה והתמהמהות או הסתייגות כלשהי במתן ייצוג וכיסוי.

עם הגידול התמידי במספר עורכי הדין בארץ (ובהליכים המשפטיים) מתרבות גם תביעות נגד עורכי דין עקב רשלנות מקצועית ואנו צופים גדילה תמידית בכמות תביעות אלה. זאת הואיל ועורכי דין מקבלים לטיפולם עניינים בהם אין להם את הבקיאות והמיומנות כנדרש (למשל – עורכי דין המקבלים לטיפולם תיק ליטיגציה בבית משפט, בעוד שאין להם את הניסיון הנדרש לכך שכן עיסוקם דווקא בנדל"ן. אין לצפות מעורך דין שיהיה מומחה בכל תחומי המשפט והראשון שעליו לדעת זאת הוא עורך הדין עצמו).

 "אל לו לעורך דין לטפל בעניין שאינו בקי בו במידה מינימלית מבלי שהכשיר עצמו תחילה על ידי לימוד הנושא הספיציפי. טיפול אשר כזה איננו הולם את מקצוע עריכת הדין ובוודאי שאיננו ייצוג הלקוח ב'נאמנות ובמסירות'". (פסק הדין בעניין אלכסנדר סלומון נ' לשכת עורכי הדין בת"א)

 

 

רשלנות או טעות

 

לא כל טעות של עו"ד הנה רשלנות, והאבחנה האם עורך דין התרשל אינה תמיד שאלה פשוטה. לא כל טעות, לרבות בשיקול דעת מקצועי תיחשב כרשלנות מקצועית. רוב התביעות אשר מוגשות נגד עורכי דין עקב רשלנות מקצועית מתרכזות בשני נושאים: רשלנות בעריכת חוזים (ובעיקר בעסקאות נדל"ן כגון בעסקאות של קבוצות רכישה ומיסוי מקרקעין), ורשלנות בעת ניהול הליכים בבית משפט.

ככלל, קל יותר לקבוע האם טעויות של עורכי דין הקשורות בעריכת חוזים או בעסקאות נדל"ן ייחשבו כרשלנות עורך דין. זאת שכן טרם עריכת חוזה (כל חוזה, אך בעיקר חוזה מכר מקרקעין) עורך דין המייצג את לקוחותיו צריך לבדוק את המצב התכנוני של הנכס, את זכויות המוכרים, ועליו לערוך חוזה שיבטיח את זכויותיו של הלקוח על הצד הטוב ביותר. אם הדברים לא נעשים אפשר שמדובר ברשלנות מקצועית של עורך דין.

 

 

רשלנות מקצועית של עורך דין בניהול משפט

 

קיימת חשיבות לאבחנה הבסיסית בין שתי הקטגוריות העיקריות של רשלנות מקצועית של עורכי דין. אבחון רשלנות בעת ניהול משפט שונה משמעותית מרשלנות עורכי דין בעריכת מסמכים המצריכים הכשרה משפטית, ויכולה לבוא לידי ביטוי בעיקר בשני עניינים:

  • טעות בסדרי הדין כגון אי הגשת כתבי טענות במועדם (למשל טעות בתקופת ההתיישנות, אי הגשת כתב הגנה או תצהירים במועד וכדומה). במקרה זה אבחון הרשלנות פחות מורכב.

  • שיקול דעת מוטעה בניהול הליכים: במהלך ניהול משפט על עורך הדין להפעיל שיקול דעת נרחב בכל הקשור באסטרטגיה המשפטית. על עורך הדין להחליט אלו טענות לטעון, אלו עדים להעיד, מה לשאול בחקירת העדים ומה לא לשאול וכיוצ"ב.

כאמור לא כל טעות בשיקול הדעת תיחשב כרשלנות מקצועית של עו"ד. על-מנת להוכיח כי עורך הדין התרשל על הלקוח להוכיח כי הטעות הינה יסודית וכי לולא הטעות תוצאת המשפט הייתה שונה.

"גם עורך דין סביר ונבון ומלומד יכול ויטעה בשיקול דעתו: אם לשופט בשר ודם מותר לטעות, לעורך דין לא כל שכן. החובה המוטלת על סניגור כלפי לקוחו אינה שלא לטעות בשיקול-דעתו: החובה היא לשקול דעתו כמיטב יכולתו וידיעתו." (פסק-הדין בעניין רויטמן נ' אדרת)

 

אנו ממליצים להתייעץ במקרים של ספק לרשלנות מקצועית של עורכי דין.

וליצור קשר עם משרדנו לתיאום פגישה עם עו"ד איתי כרמון בטל: 03-6040409

 

כתובתנו: יגאל אלון 55 תל אביב

 

האמור לעיל הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי המתאים למקרה ספציפי עפ"י נסיבותיו.